>>>  Maatwerk
4HH verzorgt ook cursussen die speciaal aangepast worden voor een specificieke bedrijfssituatie. Een supermarkt bijvoorbeeld, heeft te maken met winkelend publiek en heeft een ander risicoprofiel dan een productiebedrijf waarin met wisselende personele bezetting op verschillende tijden gewerkt wordt. De cursus op maat, die ‘in company’ gegeven wordt, gaat uitvoerig in op de specifieke bedrijfsrisico’s.
0183  - 506332
0183 -  506151  /  06 - 28450338
info@4hh.nl
Begin jaren negentig stelden bedrijven vast dat ernstige ongevallen hoofdzakelijk werden veroorzaakt door (medewerkers van) (onder-)aannemers. Ongevallen die vaak ernstige gevolgen hadden zoals letsel, verlet, imagoschade en andere schade. Deze ongevallen werden veelal veroorzaakt door onwetendheid van het personeel. Daarom wilde men uniforme duidelijkheid bieden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Besloten werd om één standaard in te voeren voor bedrijven, die werk mochten uitvoeren binnen de petrochemie. Deze standaard staat sindsdien bekend als VCA.
Zowel werkgever als werknemer dient zich te houden aan de bepalingen van de Arbowet. De VCA kan een effectief hulpmiddel zijn om aan de vereisten uit deze wet te kunnen voldoen. Kiezen voor VCA-certificering is ook kiezen voor een gestructureerd Arbo- en veiligheidsbeleid, wat mede de continuïteit van het bedrijf waarborgt.

Doelstelling

Het doel van de VCA is het goed organiseren en beheersen van het veiligheidsproces in het bedrijf, om de uiteindelijke veiligheid op het werk te bevorderen. Directie en uitvoerende medewerkers spelen hierin ieder hun eigen rol.

Programma

In deze VCA cursus komt het volgende aan de orde:

Veiligheidswetgeving.
Risico’s, preventie en beheersmaatregelen.
Omgaan met gevaarlijke stoffen.
Elektriciteit.
Brand- en explosiegevaar.
Besloten ruimten.
Machines, gereedschappen en transport.
Werken op hoogte.
Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Werkvergunningen.


Examen en Certificaat

De cursus VCA Basisveiligheid wordt ondersteund met een digitale presentatie, inclusief een korte educatieve film. Tevens wordt geoefend met vragen uit proefexamens. De cursus wordt afgesloten met het afleggen van een examen. Bij goed gevolg ontvangt u het Certificaat VCA Basisveiligheid. Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

Deelnemers
De cursus VCA Basisveiligheid is bestemd voor medewerkers in bedrijven die werkzaam zijn in of toeleverancier zijn van sectoren met een verhoogd veiligheidsrisico.


VCA